GIỚI THIỆU

HOCOTOY là nhà phân phối các thương hiệu

MÔ HÌNH TRƯNG BÀY - DECOR nổi tiếng trên thế giới

1. Italeri từ Ý thành lập từ năm 1962 - chuyên về xe cổ trưng bày.
2. Billing Boats - Đan Mạch - từ năm 1950s - Tàu thuyền gỗ phong thuỷ, chi tiết vô cùng sắc xảo.
3. Ugears - Ukraine - mô hình gỗ nghệ thuật mang đạm phong cách châu âu.
4. FreeMindFreePainting - HK - Tranh sơn dầu tự vẽ.

STEM - Science Technology Engineering Math

1. Amazing Toys - HK - lắp ráp dự vào vào các nguyên tắc vật lý cơ bản.
2. Airfix - UK: lắp ráp mô phỏng nguyên lý hoạt động các động cơ.
3. Academy - Korea: mô hình lắp ráp và serie các mô hình của nhà khoa học Leonardo Da Vinci.
4. Meng - HK: mô hình lắp ráp tàu chiến.

Thông điệp của chúng tôi: THIS IS NOT A TOY - "Đây không phải là đồ chơi" để khẳng định giá trị mang lại của sản phẩm còn hơn mong đợi